Víc než práce

Lifestylový blog o tom, že nejenom prací je člověk živ

0

Starší zaměstnanci mohou být pro firmu výhodou

Podle žebříčku nejrychleji rostoucích technologických společností časopisu Forbes z roku 2013 jich bylo pět z první desítky založeno lidmi mezi 35 a 49 roky. Pouze tři z nich založili lidé mladší 30 let. To je dobrá zpráva, protože průměrný věk se neustále zvyšuje. V roce 2050 bude průměrný věk v západní Evropě 47 let a v Japonsku 54 let. Nejvyšší příčku zaujme Čína s průměrným věkem 60 let. Ve studii „Výhody stárnutí“ ukazuje Roland Berger Strategy Consultants, jak tento vývoj mohou firmy využít ve svůj prospěch.

Zkušenosti ve smíšených týmech

starsi2Největším přínosem starších pracovníků jsou jejich zkušenosti. I přes rozšířené obavy není pravdou, že by byli méně inovativní či kreativní. Naopak schopnost spojit kreativitu a zkušenosti může firmám přinést veliké výhody. Proto je vhodnou strategií vytvářet smíšené týmy. Starší pracovníci poskytnou zkušenosti, mladší zase energii. Navíc tak dochází k předávání znalostí mladší generaci a minimalizuje se nebezpečí ztráty know-how, způsobené odchodem do důchodu.

Při hledání nových zaměstnanců je dobré rozšířit záběr i na starší lidi, mladé ženy a imigranty. Může být o něco náročnější poskytnout jim vhodné pracovní podmínky, ale nadstandardní služby poskytované zaměstnavatelem jako jsou školky či vzdělávání – zvyšují pocit sounáležitosti s firmou a vytvářejí základ pro dlouhodobou spolupráci.

Týmy složené z pracovníků různého věku, pohlaví i původu mohou být mnohem inovativnější a výkonnější. Důležité je také zvyšovat flexibilitu pracovních podmínek. Stárnoucí populace nutí firmy k přehodnocení – striktní hierarchie a postupové žebříčky musí být nahrazeny pružnějšími strukturami a příležitostmi k rozvoji. Řešením může být střídání pracovních míst a povyšování bez ohledu na věk.

Délka života se prodlužuje. A to i pracovního

Díky moderní lékařské péči mohou zaměstnanci pracovat déle a odcházet do důchodu později. V západních zemích roste délka života každou dekádu o dva roky. Ještě rychleji se zkracuje doba mezi výskytem těžké nemoci a smrtí – lidé tedy mají mnohem více aktivních a zdravých let. Firemní zdravotní péče zde hraje klíčovou roli a zvyšuje produktivitu mladých i starších zaměstnanců. Studie ukazují, že programy propagující zdraví na pracovišti mohou snížit nemocnost až o 40 %.

Současný systém pevného věku odchodu do důchodu nevyhovuje trendu rostoucí délky života a stárnoucí populace. Vlády musí systém a pravidla zpružnit a dát pracovníkům větší možnost volby. Například ve Finsku není věk odchodu do důchodu stanoven zákonem, ale rozhodnutím pracovníka.

lenka • 10. 3. 2014


Předchozí příspěvek

Následující příspěvěk

Odebírejte blog emailem

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

%d blogerům se to líbí: