Víc než práce

Lifestylový blog o tom, že nejenom prací je člověk živ

0

Mimika a gestikulace v jednání – na co je dobré dát si pozor

V interpersonální komunikaci – ať již jde o obchodní jednání nebo soukromou schůzku, je dobré si dávat pozor na gestikulaci a mimiku. I nevědomky můžeme totiž způsobit nepříjemné faux pas nebo u protistrany vyvolat nepříjemné pocity a ohrozit výsledek jednání.

V osobním setkání, ale především při komunikaci po telefonu, je tón hlasu absolutním klíčem. Možná vás to překvapí, ale když se při telefonické konverzaci usmíváte, je to slyšet.

Obecně je u verbální komunikace několik důležitých faktorů, které bychom si měli pohlídat. Rychlost, jak mluvíme, pomlky mezi větami a délka vět. Než začneme hovořit, je dobré si promyslet naše sdělení, co je náš cíl a na co dát důraz. Krátké a jednoduché věty vždy pomohou – vyjádříme se jasně, lépe formulujeme myšlenky a příjemce našeho sdělení se dobře orientuje v tom, co chceme sdělit. Naopak dlouhá a složitě konstruovaná souvětí vše komplikují. Důležité je také umět naslouchat a naši pozornost potvrdit verbálně i nonverbálně.

Nonverbální komunikace je stejně tak důležitá. Řeč těla na nás prozradí mnohé. Na začátek je dobré se cítit dobře a mít prostor pro volný pohyb a gestikulaci. Vstupovat do osobního prostoru druhé osoby nebo se jí dokonce dotýkat není vhodné.

Výraz tváře, poloha těla a rukou – to je dobré si vědomě hlídat. Zkřížené paže vždy prozradí defenzivní postoj či nedůvěru. Naopak ruce za hlavou a přílišná „uvolněnost“, stejně jako zkřížené nohy, snižují schopnost soustředění a dobře formulovat myšlenky.

V obchodním jednání je dobré si také vhodně vybrat místo, kde budete sedět. Byla to strategie už krále Karla IV., který si při jednáních a audiencích sedal mezi okna – nebylo mu jasně vidět do tváře a měl tak v diplomacii výhodu nad protistranou. Není dobré si sedat zády ke dveřím nebo prostoru, který nemůžete kontrolovat.
Při rozhovoru vnímejte i to, jestli dotyčný během hovoru dělá krok zpátky, celkový postoj, jestli sedí na celé židli, má zkřížené ruce nebo v ruce nervózně cvaká propiskou. Tento člověk může mít trému, spěchá nebo jste ho nezaujali.

Obecná rada na závěr – úsměvem nic nezkazíte a působit vstřícně je polovinou úspěchu mezilidské komunikace.

komunikace

milan • 22. 10. 2014


Předchozí příspěvek

Následující příspěvěk

Napsat komentář

Odebírejte blog emailem

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

%d blogerům se to líbí: