Víc než práce

Lifestylový blog o tom, že nejenom prací je člověk živ

0

Neopatrní zaměstnanci jsou největší hrozbou

Zpráva Check Point Software Technologies upozorňuje na přetrvávající znepokojení nad snadným pohybem citlivých podnikových informací mimo spravovaná firemní prostředí a zároveň poukazuje na nedostatečná bezpečnostní školení a riziko mobilních hrozeb v důsledku malého povědomí zaměstnanců o bezpečnosti.

Největší hrozba se nachází uvnitř organizace – 87 % dotázaných odborníků věří, že největší bezpečnostní hrozbou pro mobilní zařízení jsou neopatrní zaměstnanci. Téměř dvě třetiny respondentů uvedlo, že poslední velké narušení zákaznických dat bylo pravděpodobně v důsledku neopatrnosti zaměstnanců.

Mobilní zařízení jsou stále častěji používaná v podnikových sítích – Přestože jsou neopatrní zaměstnanci nejslabším článkem mobilního zabezpečení organizací, 91 % IT profesionálů vidí v posledních dvou letech nárůst počtu osobních mobilních zařízení s přístupem do podnikové sítě. 56 % dotázaných v roce 2014 spravovalo podniková data na osobních zařízeních zaměstnanců, zatímco v roce 2013 to bylo pouze 37 %.

Očekává se nárůst počtu mobilních bezpečnostních incidentů – 82 % dotázaných bezpečnostních odborníků očekává, že počet bezpečnostních incidentů nadále poroste a rok 2015 bude rizikový. Navíc téměř všichni respondenti (98 %) vyjádřili znepokojení nad dopadem mobilních bezpečnostních incidentů, největší starosti v oblasti mobilní bezpečnosti jim dělají ztrácené a odcizené informace.

Náklady na mobilní bezpečnostní incidenty nadále rostou – V roce 2014 došlo ke zvýšení nákladů spojených s nápravou po mobilních bezpečnostních incidentech. 42 % dotázaných IT manažerů uvedlo, že mobilní bezpečnostní incidenty stojí jejich organizace více než 250 000 dolarů.

Android je i nadále vnímán jako platforma s největšími bezpečnostními riziky – V roce 2013 vnímalo Android jako platformu s nejvíce bezpečnostními riziky 49 % dotázaných, v letošním roce dokonce 64 procent – ve srovnání s Apple, Windows Mobile a Blackberry.

Zpráva „The Impact of Mobile Devices on Information Security“ vychází z výpovědí 800 profesionálů v oboru IT ze Spojených států a Kanady, Austrálie a Evropy. Jde o třetí výzkum na toto téma a zpráva vyhodnocuje rozdíly v odpovědích na podobné otázky položené během dvou let. Cílem studie bylo získat data pro kvantifikaci dopadu mobilních zařízení na podnikovou informační bezpečnost.

Průzkumu se zúčastnilo téměř 800 IT odborníků. Celá studie „The Impact of Mobile Devices on Information Security“ je k dispozici na stránce http://www.checkpoint.com/capsule/.

AndroidbezpečnostmobilyWindows Mobile

red • 29. 10. 2014


Předchozí příspěvek

Následující příspěvěk

Napsat komentář

Odebírejte blog emailem

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

%d blogerům se to líbí: