Víc než práce

Lifestylový blog o tom, že nejenom prací je člověk živ

0

Průměrně 5 hovorů do 5 minut a 5 SMS

Lidé v České republice utrácejí za mobilní služby nejčastěji 250 až 500 Kč, uskuteční průměrně 5 soukromých hovorů denně trvajících do 5 minut a odešlou průměrně 5 SMS, především partnerům. Internet v mobilu pak používá 34 % dotázaných, především ve velkých městech. To vše ukázal průzkum MOBILU OD ČEZ uskutečněný ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK.

Průměrná měsíční útrata za mobilní služby se v případě 8 z 10 lidí vejde do 500 Kč. Nejčastěji lidé měsíčně utrácejí částku v rozmezí 250 až 500 Kč. Naopak částka převyšující tisíc korun měsíčně je spíše výjimkou. Obecně o něco více za mobilní služby utrácejí ženy.

Průměrně lidé uskuteční pět soukromých hovorů denně. Výrazně více si volá mladší generace do 35 let, zatímco s vyšším věkem počet volání klesá. Průměrný telefonní hovor trvá u 74,4 % dotázaných maximálně pět minut. V průměru více než jednou denně volají lidé pouze partnerovi či partnerce. Na dalších pozicích v seznamu nejčastěji volaných čísel se umisťují přátelé a známí a také děti. Zhruba obden pak lidé volají také na úřady a různé instituce, zejména ve věkové skupině od 55 let výše.

Průměrný počet posílaných textových zpráv za den je 5,60, přičemž jednoznačně nejaktivnější jsou mladí lidé mezi 18 a 25 lety. Ti odešlou průměrně 17 SMS denně, 37 % z nich více než deset denně. Příjemci zpráv jsou ve většině případů partneři, jimž odešlou 12 SMS, dalších 5 zpráv je určeno přátelům a 2 SMS denně směřují matce. Se zvyšujícím se věkem počet posílaných SMS postupně klesá, tři čtvrtiny lidí starších 56 let pak posílají denně maximálně jednu zprávu. Lidé nejčastěji posílají SMS svému partnerovi, v průměru se jedná téměř o tři textové zprávy. Více než jedna SMS denně je určena také přátelům, v průměru obden lidé zasílají textovku svým dětem.

Mimo mobilních služeb volání a posílání SMS je také čím dál více využívána nabídka datových služeb. Výzkum ukázal, že internet v mobilu pravidelně využívá téměř 34 % dotázaných. Častější využívání internetu v mobilu je zřejmé u lidí do 35 let – v této věkové skupině má internet v mobilu zhruba polovina. Častější je to také ve velkých městech, v Praze využívá data dokonce více než 63 % lidí.

komunikacemobily

red • 26. 1. 2015


Předchozí příspěvek

Následující příspěvěk

Napsat komentář

Odebírejte blog emailem

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

%d blogerům se to líbí: