Víc než práce

Lifestylový blog o tom, že nejenom prací je člověk živ

0

ČR je v elektromobilech pozadu

Japonsko zůstává nejrozvinutější zemí v oblasti elektromobility, a to zejména díky jeho vyspělým technologiím a rozvinutému elektromobilnímu průmyslu pokrývajícímu celý hodnotový řetězec, tedy jak výrobu automobilů, tak i baterií. Další přední místa potom obsadila Francie, následovaná USA a Německem. To je jeden ze závěrů studie za první čtvrtletí roku 2015 od společností Roland Berger Strategy Consultants a Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH z Cách (fka). Index porovnává relativní konkurenční postavení sedmi zemí s nejrozvinutějším automobilovým průmyslem (Německa, Francie, Itálie, USA, Japonska, Číny a Jižní Koreje) v segmentu elektromobility. Výsledek vychází z analýzy tří ukazatelů: technologie, průmyslu a trhu.

Co se týče České republiky, i přes výrazný růst prodejů za poslední rok zůstává český trh elektromobilů poměrně malý (ca. 0,1 % všech prodaných osobních automobilů), což je několikanásobně méně než v ostatních zkoumaných zemích, kde se v loňském roce tento podíl pohybuje mezi 0,5 až 1,0 %. Vyspělé země těží nejen z historicky nepoměrně výraznějších investic do rozvoje elektromobility, ať už ze strany automobilek jako takových, tak i státu a municipalit, ale i z vyšší kupní síly obyvatel (zejména německé a americké automobilky zatím sází na elektromobily v prémiových segmentech) a celkově vyšší společenské citlivosti na ekologická témata.

Přísnější limity CO2 a lehké konstrukční principy by mohly elektromobilitu dále stimulovat
Od roku 2020 bude muset 95 procent nově registrovaných aut v Evropě splňovat přísnější limity CO2, a to pouhých 95 gramů CO2 na ujetý kilometr (průměr za prodané vozy) oproti současným 130 gramům. Tyto limity se navíc budou ještě dále zpřísňovat po roce 2021. Zpřísnění evropských směrnic zvyšuje tlak na výrobce: v následujících letech budou muset nabízet minimálně jeden hybridní nebo čistě elektrický vůz ve všech modelových řadách, aby tím splnily limity CO2. „Přísnější evropské směrnice nejvíce zvýhodňují prémiové výrobce,“ vysvětluje Jan Sklenář. „Je to způsobeno tím, že jim jejich drahé modely umožňují proniknout k bohaté klientele snáze, než je tomu u výrobců velkosériových vozidel.“

To by se ale v budoucnu mělo změnit, jelikož jsou nyní podmínky nastaveny tak, aby umožnily i velkosériovým výrobcům vyrábět elektromobily levněji za použití vyspělejší technologie. Využití lehkých konstrukčních principů by mohlo přinést významný impuls pro vývoj elektromobility. Výrobci automobilů musí výrazně snížit hmotnost vozů a tím kompenzovat vyšší hmotnost baterie. Design, modulární konstrukční systémy a materiály použité ve vozech ale stále odpovídají konvenčním automobilům.

Čína je lídrem v oblasti podpory elektromobility
Čína již několik let významně podporuje rozvoj elektromobility subvenčními programy: Podpora vlády rozvoje elektromobility v současné době dosahuje téměř 7,7 miliard eur. Čína také rozšířila svou síť nabíjecích stanic a založila síť spolupracujících společností z veřejného sektoru, které se zabývají řešením elektromobility.

Ještě významnější je ale stále aktivní průmyslová a regulační politika: elektromobily zahraničních výrobců mohou být v Číně registrovány pouze v případě, že alespoň jeden ze tří klíčových komponentů – motor, baterie nebo výkonová elektronika – pochází od držitele čínského patentu.

Nicméně, i když se Čína díky absolutním číslům prodejů elektromobilů (53 000 nových aut) řadí na druhé místo na světě, je podíl elektrických a hybridních vozidel prodaných celkově na tomto trhu pouze 0,2 procent, což je daleko za vedoucími automobilovými mocnostmi. Čínská vláda je pod rostoucím tlakem, aby výrazně snížila znečištění jemným prachem v největších městech. Proto nové programy podporují pouze hybridní a čistě elektrická auta. Čína se také ve stále větší míře zaměřuje na elektrokola, elektroskútry a na alternativní koncepty pohonu ve veřejné dopravě.

Technologie – Průmysl – Trh: Žebříček podle indikátoru
Odborníci ze společností Roland Berger a fka analyzovali sedm hlavních automobilových mocností podle tří ukazatelů: technologie, průmyslu a trhu.

Technologie: Čína zůstává na čelním místě v subvencování výzkumu a vývoje s téměř 7,7 miliardami eur, které bude mít k dispozici do roku 2016, zatímco Japonsko mírně zvýšilo svou podporu na 171 milionů eur do roku 2016. Ve většině automobilových mocností lze pozorovat dramatický pokles veřejného subvencování elektromobility. Nejnižší podporu nabízejí USA a Itálie.

Průmysl: Japonsko, USA a Čína obsadily první tři místa díky tomu, že se tyto aktivity podílejí významnou měrou na HDP – týká se to jak výroby automobilů, tak baterií. Silná domácí poptávka v Japonsku a USA má na druhou stranu negativní dopad na prognózy produkce evropských výrobců. „Evropské modely elektromobilů hrají na americkém trhu pouze zcela marginální roli,“ vysvětluje Sklenář. „Evropští výrobci kvůli tomu ztrácejí významný trh pro prodej svých elektromobilů.“

Trh: USA zůstávají vedoucím trhem v oblasti elektromobility s prodejem cca 120 000 elektrických a plug-in vozidel za posledních 12 měsíců. Ovšem největší nárůst zaznamenal čínský trh, který více než zdvojnásobil meziroční tržby = hlavní příčinou byla vysoká poptávka ze stran měst a obcí. Dvouciferný růst byl zaznamenán také v Německu (27 %) a ve Francii (13 %). Při porovnání počtu elektromobilů v poměru k celkovému automobilovému trhu dané země, vede Francie s 0,90 procenty podílu na trhu, následována USA (0,73 %) a Japonskem (0,71 %). Německo se pohybuje s 0,43 procenty uprostřed pole.

dopravaelektromobily

red • 28. 4. 2015


Předchozí příspěvek

Následující příspěvěk

Napsat komentář

Odebírejte blog emailem

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

%d blogerům se to líbí: